från pågående arbete 2021
göra tid ogjord genom att spräcka stenar, laga dem med betong, krossa hår och göra något bortom mänskligt, ta hittade föremål med innehåll både i närheten och långt borta, försöka nå mellan levda erfarenheter

[eng] from work in progress 2021
undoing time by cracking stones, mending them with concrete, crushing hair making something beyond human, taking found objects with content both nearby and far away, trying to reach between lived experiences