Textual work
2020-2022

kroppsinne/sinnekropp  /  bodymind/mindbody

hårkors  /  crosshair

Ett hårkors är tunna korsade linjer som fungerar som rikthjälpmedel i optiska instrument, t.ex. kamera, kikare, mikroskop eller vapensikten. Används för positionering, sikte eller mätning.
[eng] A crosshair is a pair of fine wires crossing at right angles at the focus of an optical instrument or gunsight, for use in positioning, aiming, or measuring.


åsikten / the opinion

efter tyskans ansicht, ansikte, del av huvudet som omger och innefattar ögonen, näsan och munnen och som utgör viktigaste igenkänningstecken för personen i fråga, avsikt insikt utsikt sikte

[eng] swedish word for the opinion is after the German ansicht, face, part of the head which surrounds and includes the eyes, nose and mouth and which constitutes the most important identifying marks for the person in question, sight insight foresight aim


i land  vilande  /  and evil resting

error

swedish ro is in english row, pull, peace, calm

urartar  /  degenerate

swedish art is in english kind, type, sort, species
english art is in swedish konst, hantverk, list, inlärd förmåga
swedish ur is in english out of
swedish rar is in english rare
swedish tar is in english take
english tar is in swedish tjära, asfalterad
arura in homeric greek means arable land and used in general for earth, land, father-land
'Arura
is a palestinian town  under israeli occupation since 1967