Jag hade ett residens hos Kulturföreningen Huset i Klöse utanför Nordmaling i augusti 2022. Det mynnade ut i en samlingsutställning som tog rum under deras sommarfestival. Tema var älven. Jag arbetade utifrån min tanke om att älven kan existera i sin egen rätt, om den har ett eget själv, där vi människor är i en parentes.

[eng]  I had a residence at Kulturföreningen Huset in Klöse outside Nordmaling in august 2022. It resulted in a group exhibition, a water sculpture park, that took place during their summer festival. Theme was the river. I worked from my idea that the river can exist in its own right, if it has a self of its own, where we humans are in a parentheses.

(tillägg)   (addition)

2022
aluminium, concrete
0,5 x 5m


om älvens själv  /  about the rivers self

2022
paint, linen canvas
0,7 x 10m


river walk

2022
performance
Me and two other artists, Anastasia Savinova and Anna Zingmark, invited the visitors to walk with us in the river.

Photos of river walk by Ragnar Bragason. Photo of me in (tillägg) by Martin Nordin.