Pillars

2020
Videoperformance 

Bygger pelare av lera. Kapar dem vid roten. Hanterar rester.

[eng] 
Building pillars of clay. Taking them down by the root. Handling remaines.