pillars

2020
 videoperformance 

bygger pelare av lera/kapar dem vid roten/hanterar rester

[eng]   
building pillars of clay/taking them down by the root/handling remaines