MINE

2021 - pågående / ongoing
Videoperformance

I mitt pågående projekt MINE har jag periodvis arbetat på plats i Vindelfjällen. Delvis i reservat där naturen ska vara skyddad. I projektet drar jag ett streck med en färg baserad på det sällsynta mineralet eskolait som är giftigt i för stora koncentrationer. Jag använder en tryckspruta för bekämpningsmedel. Jag ringar ensam in platser i och runt Boksjödalen och använder det engelska ordet MINE för att markera platsen. Ordet har flera betydelser: mitt att utvinna, att gräva hål i, ett outtömligt förråd, minerat.

[eng] In my ongoing project MINE, I have periodically worked on site in Vindelfjällen. Partly in nature reserves where the land is protected. In the project, I draw a line with a color based on the rare mineral escolaite, which is toxic in excessive concentrations. I use a pesticide spray gun. On my own I circle places in and around Boksjödalen and use the English word MINE to mark the place. The word has several meanings: mine to extract, to dig holes in, an inexhaustible supply, mined.


Stillbilder från videodokumentation filmad av Martin Nordin.