MINE

2021 
Videoperformance

Jag drar ett streck med en färg baserad på järntrioxid, rödrost, som förekommer naturligt i mineraler som järnmalmen hematit, blodsten. Jag använder en tryckspruta för bekämpningsmedel. Jag ringar ensam in platser i och runt Boksjödalen i Vindelfjällen, delvis i naturreservat. Vid vissa tillfällen använder jag det engelska ordet MINE för att markera platsen. Ordet har flera betydelser: mitt att utvinna, att gräva hål i, ett outtömligt förråd, minerat.

[eng]  I draw a line with a color based on iron trioxide, in Sweden called red-rust, naturally occuring in minerals like the iron ore hematite, in Sweden called bloodstone.         I use a pesticide spray gun. On my own I circle places in and around Boksjödalen in Vindel mountains, partly in nature reserves. Sometimes I use the English word MINE to mark the place. The word has several meanings: mine to extract, to dig holes in, an inexhaustible supply, mined.


Stillbilder från videodokumentation filmad av Martin Nordin.