MINE

2021 - pågående / ongoing
Videoperformance

I ett pågående projekt har jag periodvis arbetat på plats i Vindelfjällen. Delvis i reservat där naturen ska vara skyddad. I projektet drar jag ett streck med en färg baserad på järntrioxid, rödrost, som förekommer naturligt i mineraler som järnmalmen hematit, blodsten.

Jag använder en tryckspruta för bekämpningsmedel. Jag ringar ensam in platser i och runt Boksjödalen och använder vid vissa tillfällen det engelska ordet MINE för att markera platsen. Ordet har flera betydelser: mitt att utvinna, att gräva hål i, ett outtömligt förråd, minerat.


[eng] In an ongoing project I have periodically worked on site in Vindelfjällen. Partly in nature reserves where the land is protected. In the project, I draw a line with a color based on iron trioxide, in Sweden called red-rust, naturally occuring in minerals like the iron ore hematite, in Sweden called bloodstone. 


I use a pesticide spray gun. On my own I circle places in and around Boksjödalen and sometimes I use the English word MINE to mark the place. The word has several meanings: mine to extract, to dig holes in, an inexhaustible supply, mined.


Stillbilder från videodokumentation filmad av Martin Nordin.