genomlysning / transillumination

2021
video (6min 36s), linjerat anteckningspapper, tejp, hushållssnöre, aluminiumram, akrylplast, blyertspenna 
[eng] video (6min 36s), lined note paper, tape, household string, aluminum frame, acrylic plastic, pencil


/i odefinierade rörelser / in undefined movements / jag drar ett streck / I draw a line / genom det genomskinliga / through the transparent / i det långvariga / in the long-lasting / sjunker enkelhet undan / simplicity subsides / otydliga avvikelser / indistinct deviations / blir / become / obemärkta normaliteter / obscured normalities /