Genomlysning / Transillumination

2021
Video (6min 36s), linjerat anteckningspapper, tejp, hushållssnöre, aluminiumram, akrylplast, blyertspenna 
[eng] Video (6min 36s), lined note paper, tape, household string, aluminum frame, acrylic plastic, pencil


I odefinierade rörelser / In undefined movements / Jag drar ett streck / I draw a line / Genom det genomskinliga / Through the transparent / I det långvariga / In the long-lasting / Sjunker enkelhet undan / Simplicity subsides / Otydliga avvikelser / Indistinct deviations / Blir / Become / Obemärkta normaliteter / Obscured normalities /