displace

2019
performance

rörlig begränsad materia / volatile limited matter / ett konstruerat utrymme / a constructed space / upplöst blind tid / dissolved blind time / en ensidig förhandling / a unilateral negotiation / framtvingad överlämning / coerced surrender / ensamma kollektiva kapitulationer / solitary collective capitulations

Foto: Saga Edling.  Deltagare i performance utöver konstnären själv: Matilda Ersson och Savannah Sundström.