jag försöker motstå det enkla / I try to resist the easy